Ansøg om et Task Force-forløb

Senest opdateret 07-09-2022

Der er nu åbent for ansøgninger til et forløb med "Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge" i 2023. Ansøgningsfristen er d. 1. december 2022 kl. 12.00.

"Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge" tilbyder analyse- og udviklingsforløb til kommuner, der ønsker at styrke deres sagsbehandling. Opstartstidspunktet for forløbet sker inden for rammerne af Task Forcens årshjul, hvor der er kapacitet til at igangsætte 4 forløb om året. Det forventes, at der igangsættes nye forløb i 2. halvår af 2023. Ved ansøgningen kan I angive et foretrukket opstartstidspunkt.

Socialstyrelsen har udarbejdet en vejledning til ansøgningen. Et udfyldt ansøgningsskema sendes elektronisk sammen med relevante bilag til Task Forcen på følgende e-mail: taskforce@socialstyrelsen.dk

Vejledning til ansøgning om et Task Force-forløb i 2023 (pdf)

Ansøgningsskema til et Task Force-forløb i 2023 (Word)

Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Task Force Sekretariatet i Socialstyrelsen på mail til taskforce@socialstyrelsen.dk Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningsfristen er d. 1. december 2022 kl. 12.00. Efter dette tidspunkt modtages ansøgninger ikke.

Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen ultimo 2022.

Kontakt

Marie Kaas
Specialkonsulent

Kontakt

Louise Austeen Leth
Specialkonsulent