Det svære forældresamarbejde og forældrepålæg

Senest opdateret 15-06-2017

Kommunen skal give et forældrepålæg efter servicelovens § 57a, hvis et barns eller en ungs udvikling er i fare, fordi forældrene ikke lever op til deres forældreansvar.

Hvis der er fare for et barns eller en ungs udvikling, og det vurderes, at det skyldes, at forældremyndighedsindehaverne ikke lever op til deres forældreansvar, skal kommunen give et såkaldt forældrepålæg. Det fremgår af servicelovens § 57a.

Et forældrepålæg er en eller flere opgaver, som forældrene pålægges for at hjælpe barnet eller den unge. Det kan fx være at sørge for, at barnet kommer i skole. 

Som støtte til sagsbehandlernes arbejde med forældrepålæg og det svære forældresamarbejde tilbyder Socialstyrelsen disse materialer:

Materialet er udviklet som et led i projektet ”Styrket brug af forældrepålæg over for nydanske familier”, der er gennemført i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og Rambøll.

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent

Kontakt

Rebecca Degn í Haraldsstovu
Fuldmægtig