Hjemløshed

På hjemløshedsområdet arbejder Social- og Boligstyrelsen med indsamling og formidling af viden og implementering af metoder. På disse sider finder du informationer om hjemløshedsområdet i Danmark.

Princippet om Housing First

Allerførst skal borgeren have en bolig. Det er den bærende ide i Housing First, som bruges i hjemløsestrategien.

Rådgivning på hjemløshedsområdet

Social- og Boligstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, § 110-boformer og andre aktører, der arbejder på hjemløshedsområdet.

Lovændring pr. 1. oktober 2023

Læs om den politiske aftale ”Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed”, og hvad den betyder for praksis.

Tal om hjemløshed

I 2022 var der 5.789 borgere i hjemløshed i Danmark ifølge den seneste kortlægning fra VIVE.