Bevægelseshandicap

Bevægelseshandicap er en samlet betegnelse for en lang række syndromer og diagnoser.

Handicapgruppen er meget differentieret, og den funktionsnedsættelse, som de forskellige diagnoser og syndromer kommer til udtryk ved, har en stor variation. Hertil kommer, at der inden for de enkelte diagnoser og syndromer er forskellige grader og progrediering.