Bevægelseshandicap

Bevægelseshandicap er en samlet betegnelse for en lang række syndromer og diagnoser.

Bevægelseshandicap dækker over mange forskellige funktionsnedsættelser, ligesom der findes mange forskellige grader af handicap og mulighed for udvikling inden for de enkelte grupper. 

Om bevægelseshandicap

Et bevægelseshandicap kan være medfødt eller erhvervet. Læs mere her.

Vidensnotat om Mobilitetshjælpemidler til voksne

Få mere viden om mobilitetshjælpemidler til mennesker med nedsat eller manglende gangfunktion.