VISO

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

Rådgivning til fagfolk

VISO yder gratis rådgivning til fagfolk, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Rådgivning til borgere

VISO yder gratis rådgivning til dig som borger fra nogle af landets dygtigste specialister.

Tilmeldingen til VISO-konferencen er åben

Find programmet og tilmeldingen til VISO-konferencen 2023.

Ny viden om støtte til børn med høretab

Få viden om hvordan børn med høretab kan støttes i udvikling af deres pragmatiske færdigheder i et pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud.