VISO

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) rådgiver og formidler viden inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Kontakt VISO

Her kan du henvende dig til VISO, hvis du ønsker at få rådgivning.

Temadag: børn og unge med massivt skolefravær og autisme

VISO tilbyder igen temadage om børn og unge med massivt skolefravær og autisme. Følg linket og tilmeld jer en af temadagene i Vejle eller København.

Viden til fagfolk

VISO tilbyder vidensprodukter og redskaber primært til myndighedsrådgivere, PPR-medarbejdere og udførere.

Rådgivning til fagfolk og borgere

VISO tilbyder forskellige former for kortere og længerevarende rådgivningsforløb til myndighedsrådgivere, PPR-medarbejdere, udførere og borgere.