VISO

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) rådgiver og formidler viden inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Kontakt VISO

Her kan du henvende dig til VISO, hvis du ønsker at få rådgivning.

Temaforløb om massivt skolefravær og autisme

Læs om temaforløb her og kontakt VISO, hvis du ønsker et temaforløb om massivt skolefravær og autisme. 

Viden til fagfolk

VISO tilbyder vidensprodukter og redskaber primært til myndighedsrådgivere, PPR-medarbejdere og udførere.

Rådgivning til fagfolk og borgere

VISO tilbyder forskellige former for kortere og længerevarende rådgivningsforløb til myndighedsrådgivere, PPR-medarbejdere, udførere og borgere.