Skolegang og læring

En god skolegang er afgørende for, hvordan børn og unge klarer sig senere i livet. Desværre klarer mange udsatte børn og unge sig dårligere i skolen. Social- og Boligstyrelsen sætter derfor strategisk fokus på området og tilbyder viden og rådgivning.

Partnerskabet

Social- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har derfor etableret et partnerskab med en række aktører om en fælles national faglig dagsorden for området skolegang og læring.

Tal om skolegang og læring

Her kan du blive klogere på centrale tal omkring udsatte børn og unges læring, hvorfor udsatte børn og unge i mindre grad lykkes i skolen. Samt specifikke tal om den enkelte kommune.

Juridiske vejledninger

Skolegang og læring er et tværfaglig felt, med forskellige lovgivninger og rammer. Her kan du finde juridiske vejledninger i både tekst- og videoformat.

Udgivelser om skolegang og læring

Social- og Boligstyrelsen arbejder løbende på at kunne give ny viden, om området skolegang og læring. Her kan du finde du udgivelser som er lavet indtil nu.