Social- og Boligstyrelsens rolle

Social- og Boligstyrelsen har til opgave at koordinere og deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Opgaven løses ved drift af Hjælpemiddelbasen, ved formidlingsaktiviteter, ved deltagelse i nationalt og internationalt standardiseringsarbejde, ved facilitering af faglige netværk og ved deltagelse i projekter og udviklingsopgaver.

Opgaverne udvikles i samarbejde med øvrige aktører og interessenter på området herunder kommuner, regioner, handicaporganisationer, hjælpemiddelbranchen, Dansk Standard, forsknings- og uddannelsesmiljøer samt andre statslige institutioner og styrelser.

Hjælpemiddelbasen

Socialstyrelsen drifter Hjælpemiddelbasen, som indeholder oplysninger om tusindvis af hjælpemidler og formidler information om valg og anvendelse af hjælpemidler.

Standardisering

Socialstyrelsen bidrager til at opstille krav til hjælpemidlers kvalitet og til tilgængelighed for produkter og serviceydelser ved deltagelse i standardisering på hjælpemiddelområdet.

Online-netværk

Socialstyrelsen faciliterer fire online-netværk på hjælpemiddelområdet: Bil, Bolig, Kommunikation og SidLigGodt. Netværkene har til formål at understøtte faglig sparring og erfaringsudveksling.

Samarbejder

Socialstyrelsen bidrager til nationale aktiviteter på hjælpemiddelområdet ved deltagelse i en række samarbejder.