Organisation

Social- og Boligstyrelsen er en del af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Her kan du få overblik over Social- og Boligstyrelsens organisation og læse om de forskellige centre og kontorers opgaver.

Social- og Boligstyrelsen består af en direktion, et direktionssekretariat og fire søjler med kontorer.

Social- og Boligstyrelsens organisationsdiagram

Social- og Boligstyrelsens organisationsdiagram

Hent Social- og Boligstyrelsens organisationsdiagram som PDF

 

Senest opdateret 03-02-2022