Organisation

Senest opdateret 03-02-2022

Social- og Boligstyrelsen er en del af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Her kan du få overblik over Social- og Boligstyrelsens organisation og læse om de forskellige centre og kontorers opgaver.

Socialstyrelsen består af en direktion, et direktionssekretariat og tre søjler med kontorer.

Kontorernes opgaver understreger styrelsens rolle som:

  • videnshaver på det socialfaglige område
  • varetager af rollen med at overvåge det sociale område og den sociale indsats i Danmark
  • socialfaglig rådgiver for kommuner, regioner og borgere.

Social- og Boligstyrelsens organisationsdiagram

Social- og Boligstyrelsens organisationsdiagram

Hent Social- og Boligstyrelsens organisationsdiagram som PDF