National koordination

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Dette sker gennem faglig dialog, vidensindsamling, og ved at Social- og Boligstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.

Om National koordination

Koordination og planlægning af højt specialiserede indsatser og tilbud

Podcast: Når rusmidler i graviditeten får følger for barnet

Tre podcasts, der beskriver de konsekvenser, som rusmidler og afhængighedsskabende medicin kan have og hvad man kan gøre, for at støtte barnet eller den unge.

Central udmelding

Udmelding af målgrupper og særlige indsatser

Forløbsbeskrivelser

Vejledende faglige forløbsbeskrivelser