National koordination

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Dette sker gennem faglig dialog, vidensindsamling, og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.

Høring

Socialstyrelsens årlige høring

Om National koordination

Koordination og planlægning af højt specialiserede indsatser og tilbud

Central udmelding

Udmelding af målgrupper og særlige indsatser

Forløbsbeskrivelse

Vejledende faglige forløbsbeskrivelser