Psykiske vanskeligheder

Psykiske vanskeligheder kan have store konsekvenser for den enkeltes trivsel og muligheder for at mestre eget liv bl.a. i forhold til sociale relationer, beskæftigelse og uddannelse, sundhed og hverdagsliv.

Mange mennesker oplever at få psykiske vanskeligheder ind på livet. Psykiske vanskeligheder kan optræde i mange grader.  Sværhedsgraden har, sammen med eventuelle andre problemstillinger i borgerens liv og livssituation, betydning for, hvilken indsats eller støtte der er behov for. Nogle får støtte via netværk, mens andre har brug for en socialfaglig indsats. Forskning viser, at mange kan komme sig helt eller delvist.

Få hjælp til at styrke kvaliteten i socialpsykiatrien

I kan få støtte til at styrke kvaliteten i indsatsen via en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang.

Trivsel og tryghed på botilbud og boformer for hjemløse

Læs om de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud m.v. og find redskaber til at understøtte implementering af retningslinjerne. 

Recovery og psykosocial rehabilitering

Recovery og psykosocial rehabilitering - to væsentlige begreber i processen at komme sig.

Peer-støtte

Peer-støtter kan udgøre en unik og virksom ressource i indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser.