Om os

Senest opdateret 10-02-2023

Social- og Boligstyrelsen arbejder med udvikling, rådgivning, myndighedsopgaver og implementering på social-, bolig- og byggeriområdet. Social- og Boligstyrelsen er en del af Social-, Bolig- og Ældreministeriets koncern.

Social- og Boligstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og har et særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder: Børn og unge, Handicap og Udsatte grupper.

Social- og Boligstyrelsen varetager endvidere en række opgaver på bolig- og byggeriområdet, hvormed der bidrages til et velfungerende boligmarked og et sikkert, effektivt og bæredygtigt byggeri.

Social- og Boligstyrelsens hovedopgaver er fastsat i finansloven.

Social- og Boligstyrelsen er dannet ifm. kongelig resolution af 15. december 2022. Styrelsen hører under Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Social- og Boligstyrelsen varetager opgaver på socialområdet og opgaver på området for bolig og byggeri samt sager vedr. Christiania.

SBST.dk opdateres løbende som følge af ændringen.

Læs mere om bolig og byggeri på BPST.dk

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet

Tilmeld dig her