Social- og Boligstyrelsen er dannet ifm. kongelig resolution af 15. december 2022. Social- og Boligstyrelsen hører under Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Social- og Boligstyrelsen varetager den tidligere Socialstyrelses opgaver samt den tidligere Bolig- og Planstyrelses fagområder vedr. Center for Byggeri, Center for Bolig samt sager vedr. Christiania.

Hjemmesiden opdateres løbende som følge af ændringen. På BPST.dk findes fortsat hjemmesiden vedr. fagområder under Center for Byggeri, Center for Bolig samt sager vedr. Christiania.

Læs mere om bolig og byggeri på BPST.dk

Om os

Senest opdateret 31-08-2021

Socialstyrelsen arbejder med udvikling, rådgivning og implementering på hele det sociale område. Socialstyrelsen er en del af Social-, Bolig- og Ældreministeriets koncern.

Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og har et særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

  • Børn og unge
  • Handicap
  • Udsatte grupper

Socialstyrelsens hovedopgaver

Socialstyrelsens kerneopgaver er fastsat i finansloven. De består i at:

  • Styrke vidensgrundlaget på det sociale område
  • Formidle viden og anbefalinger på det sociale område
  • Understøtte forandring i praksis på det sociale område
  • Varetage lovbundne opgaver og myndighedsopgaver på det sociale område.

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet