Forebyggelse og tidlig indsats

For at flere børn og unge oplever gode opvækstbetingelser, er der behov for en tidlig målrettet indsats over for børn og unge, der er i en udsat position. Social- og Boligstyrelsen tilbyder rådgivning og formidler aktuel viden inden for området.

Om forebyggelse og tidlig indsats

Her kan du læse mere om de centrale elementer i arbejdet med en tidlig forebyggende indsats.

Målgrupper

Her kan du læse mere om udvalgte målgrupper inden for arbejdet med forebyggelse og tidlig indsats.

Projekter og initiativer

Her kan de læse mere om Socialstyrelsens igangværende projekter og initiativer.

Familiehus

Her kan du læse mere om Familiehusinitiativet