Kriminalitet

Hvis unge har en kriminel adfærd har det ikke kun betydning for trivsel og tryghed i det omgivende samfund, det er også til stor skade for de unges egen udvikling, trivsel og fremtidsmuligheder. Socialstyrelsen rådgiver kommuner og andre aktører om forebyggende indsatser på området og varetager blandt andet SSP-uddannelsen. Socialstyrelsen afdækker endvidere viden på området og udvikler og modner relevante indsatser på området.

Kurser og konferencer