Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen

Den Permanente Task Force rådgiver kommunerne på området udsatte børn og unge

Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge tilbyder hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling gennem kompetenceudvikling, sparring og viden. Task Forcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Social - og Boligstyrelsen.

Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge blev etableret af satspuljepartierne i 2012 og efterfølgende styrket med Overgrebspakken.

Task Forcen behandler ikke konkrete sager og yder ej heller vejledning i personsager. Her henvises i stedet til Ankestyrelsen:

Gå til Ankestyrelsens website

Senest opdateret 02-03-2022

Kontakt

Marie Kaas
Specialkonsulent

Kontakt

Louise Austeen Leth
Specialkonsulent