Prostitution

Salg af sex kan både være et udtryk for og en årsag til sociale problemer. Nogle borgere i prostitution har brug for sociale tilbud, mens de er i prostitution, og hvis de ønsker at forlade prostitution. Mange skjuler for familie og venner, at de sælger sex, og det kan være svært for den enkelte at opsøge råd og vejledning om at sælge sex. Både mænd og kvinder sælger sex. I 2020 var der ca. 4.500 personer, der solgte sex i Danmark (VIVE, 2021).

Film - Lad ikke det usagte være det sidste ord

Film om mødet mellem borgere i prostitution og fagprofessionelle

Viden om prostitution

Få mere viden om prostitution og prostitutionslignende relationer på vidensportalen

Kompetenceudvikling til fagprofessionelle

Få viden om prostitution og gode råd til hvordan I kan tale med borgere om salg af sex

Udgivelser om prostitution

Find Socialstyrelsens udgivelser om prostitution.