Bygge- og bofællesskaber

I Danmark er der en lang tradition for bofællesskabet som en boform med fællesskabet i centrum. Der er også en spirende interesse for andre alternative boformer som f.eks. tiny houses og husbåde samt for at være flere, der går sammen om at bygge i form af et byggefællesskab.

Den øgede efterspørgsel efter at bo med fællesskabet i centrum har skabt et øget behov for udbredelse af viden og erfaringer på området.