Minoritetsetniske børn og unge i udsatte positioner

Et nyt rådgivningstilbud stiller skarpt på at styrke opsporing og håndtering af minoritetsetniske børn, unge og familier i udsatte positioner.

Social- og Boligstyrelsen, Ankestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder gratis rådgivning til kommuner, der ønsker at styrke indsatsen overfor minoritetsetniske børn og unge i udsatte positioner.

Formålet med rådgivningen er at styrke opsporing af minoritetsetniske børn, unge og familier i mistrivsel i almenområdet samt håndtering af underretninger og valg af indsats i sagsbehandlingen. Rådgivningen understøtter, at medarbejdere og ledelse får viden og kompetencer til at håndtere de hensyn og behov, som kan gøre sig gældende for minoritetsetniske børn, unge og familier i udsatte positioner. 

Som led i rådgivningen tilbydes eksempelvis opkvalificering ift.:

  • Opsporing og underretning om mistrivsel blandt minoritetsetniske børn og unge
  • Samarbejde mellem almenområdet og myndighed
  • Kvalitetsforståelse i sager vedr. familier med minoritetsetnisk baggrund.
  • Håndtering af sproglige barrierer, negativ social kontrol, forældres traumer eller problemstillinger i forhold til skolegang, kriminalitet mv.

Rådgivningen tilpasses jeres konkrete behov for opkvalificering, og er målrettet faglig ledelse og fagpersoner fra både myndighed, almenområdet og det specialiserede område. 

Rådgivningen er gratis og kan fx vare 3-6 måneder alt efter jeres konkrete ønsker.

Der er mulighed for at ansøge om et rådgivningsforløb løbende. Ansøgningsprocessen består af en indledende dialog omkring jeres behov og ønsker til rådgivning, hvorefter der indgås en aftale om samarbejde.

Hvis I ønsker at høre mere om rådgivningen og hvordan vi kan understøtte jeres arbejde, så kontakt projektleder Kristine Lagoni på mobil +45 91 37 02 99 eller mail kril@socialstyrelsen.dk.


Initiativets baggrund

I den politiske aftale om reformen Børnene Først er der en opmærksomhed på, hvorvidt børn og unge med minoritetsetnisk baggrund får den hjælp og støtte, som de har brug for, fra landets kommuner.

Det er derfor besluttet, at der skal etableres et udgående indsatsteam, der skal tilbyde kommunerne et rådgivningsforløb med henblik på at styrke kommunernes håndtering af underretninger og iværksættelse af relevante foranstaltning i forhold til børn, unge og familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Aftaletekst: Børnene først (2021)

Velfærdspolitisk analyse: Underretninger og sociale foranstaltninger fordelt på herkomst (2021)

 

Senest opdateret 29-04-2022

Er I interesseret i at høre mere om vores forløb?

Så kontakt:

Kristine Lagoni
Projektleder
E: kril@sbst.dk
T: +45 91 37 02 99