Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Børn og unge skal opleve at blive lyttet til og taget alvorligt. Videnscenteret skal bidrage til, at kommuner, regioner og andre aktører på det sociale område får redskaber og lettilgængelig viden, så de bedre kan inddrage og hjælpe udsatte og anbragte børn og unge og deres familier.

Om videnscenteret

Videnscenteret er et samarbejde mellem Børns Vilkår, VIVE og Social- og Boligstyrelsen.

Rådgivning

Rådgivning til kommuner, der vil styrke inddragelsen af barnets eller den unges perspektiv i sagsbehandlingen. Der tilbydes både korte og længerevarende forløb.

Viden til praksis

Læs relevante udgivelser og deltag i Videnscenterets aktiviteter - og få viden og inspiration til dit arbejde med udsatte børn og unge. 

Webinarer

Se eller gense webinarrækken 'Fra forskning til praksis' fra 2021.

National konference om børneinddragelse og udsatte børns liv

Den nationale konference afholdes igen i 2024. Du kan læse mere om konferencen afholdt i 2022 her

Kontakt

Kontaktinformationer