ICS redskaber og skabeloner

Redskaber og skabeloner til dig, der bruger ICS i sagsbehandlingen.

Social - og Boligstyrelsen har udarbejdet en række redskaber, som kan støtte sagsbehandlere i deres arbejde med ICS.

Blandt udviklede redskaber kan nævnes:

  • ICS håndbogen, som er en håndbog om anvendelse af den socialfaglige metode Integrated Children’s System (ICS) og udredningsværktøjet
  • De aldersopdelte fokusområder, som er en række hjælpespørgsmål til at beskrive barnets og familiens udvikling. 
  • Tragtmodellen, som er et redskab til at styrke fokus i den børnefaglige undersøgelse. 
  • ICS magnettaske, som kan anvendes både i mødet med børn, unge og familier og under faglige drøftelser
  • ICS trekanten,  som kan anvendes som dialogredskab i samtalerne med barnet og familien
  • Dialoglinealen, som kan anvendes i både dialogen med de mindre børn med begrænset verbalt sprog og med større børn og unge samt forældrene

Derudover er det udviklet en række skabeloner og vejledninger, som kan hjælpe i arbejdet med ICS. Skabelonerne understøtter metoden, og vejledningerne giver uddybende information om, hvordan skabelonerne udfyldes.

Du kan finde ICS-redskaber og skabeloner via menuen til venstre. 

Senest opdateret 07-01-2019

Kontakt

Amanda Laurvig Haugaard
Fuldmægtig