Stikprøvekontrol med oplysninger på Tilbudsportalen

Senest opdateret 13-04-2021

Socialstyrelsen gennemfører løbende stikprøvekontrol med oplysninger på Tilbudsportalen.

Socialstyrelsen fører, jf. § 14, stk. 4 i Lov om social service, stikprøvekontrol med:

  • at oplysningerne i Tilbudsportalen er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og
  • at oplysningerne i Tilbudsportalen er indberettet i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Stikprøvekontrollerne indgår i arbejdet med at kvalitetssikre data i Tilbudsportalen og gennemføres ud fra en proces, der strækker sig over ca. 24 uger.

Sådan forløber en typisk stikprøvekontrol

Skiftende oplysningstyper i Tilbudsportalen udvælges som genstand for stikprøvekontrollen.

Er der behov for dokumentation for, at Socialstyrelsen kan vurdere, om tilbuddets oplysning er i overensstemmelse med de faktiske forhold eller er indberettet i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik, kontakter Socialstyrelsen tilbuddet. Drejer det sig om oplysninger vedrørende plejefamilier, kontaktes det relevante socialtilsyn. Tilbuddet sender herefter dokumentation, der kan belyse sagen ydereligere.

Hvis Socialstyrelsen på baggrund af den indsendte dokumentation vurderer, at oplysningen er retvisende, sker der ikke yderligere, og sagen afsluttes.

Vurderes det, at oplysningen ikke stemmer overens med de faktiske forhold eller ikke er indberettet i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik, beder Socialstyrelsen tilbuddet om at tilrette oplysningen. Herefter har tilbuddet en frist til at bringe oplysningen i overensstemmelse med de faktiske forhold eller indberette oplysningen i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Hvis oplysningen ikke indberettes inden for den fastlagte frist, kan Socialstyrelsen træffe afgørelse om et påbud. Tilbuddet har herefter en ny frist til at indberette oplysningen.

I sidste ende kan Socialstyrelsen træffe afgørelse om markering i Tilbudsportalen, hvis Socialstyrelsen på baggrund af stikprøvekontrol har vurderet, at tilbuddets oplysninger for eksempel er mangelfulde. Markeringen offentliggøres i Tilbudsportalen i tilknytning til tilbuddets side.

Gå til Tilbudsportalen

Har du brug for hjælp til indberetningen, kan du kontakte Tilbudsportalens support.

Gå til Tilbudsportalens supportside

Kontakt

Socialfaglig support af Tilbudsportalen