Social- og Boligstyrelsen

  • Social- og Boligstyrelsen er dannet ifm. kongelig resolution af 15. december 2022. Styrelsen hører under Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Social- og Boligstyrelsen varetager opgaver på socialområdet og opgaver på området for bolig og byggeri samt sager vedr. Christiania.

    SBST.dk opdateres løbende som følge af ændringen.

    Læs mere om bolig og byggeri på BPST.dk

  • Ny podcastserie: En tryg start på livet

    Tryghed. Tillid. Tilknytning. Det ved vi er nøgleord, når det handler om at give børn en god start på livet. Men hvorfor og hvordan? Det belyser Social- og Boligstyrelsen i en ny podcastserie om det lille barn.

    Læs nyheden her

Veje til viden

Børnene Først

Aftalen, implementeringen, projekter

Udvikling af psykiatrien

Det faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen

Nyt og styrket socialtilsyn

Lovgivningen og Socialstyrelsens rolle

Hjemløshed / Housing First

Regeringsudspillet, rådgivning og materialer

Handicap og beskæftigelse

Viden, redskaber og støttemuligheder

Om Social- og Boligstyrelsens viden

Redskaber til udvikling af viden, evidens og dokumentation

Evalueringer

Se evalueringer af Social- og Boligstyrelsens projekter mv.

Udviklings- og Investeringsprogrammet

Vil I arbejde med virksomme sociale indsatser? Se støttemulighederne

SØM

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel. .

Corona

Håndtering på social- og ældreområdet af coronavirus

Hjælpemiddelområdet

Viden om hjælpemidler omfatter tværfaglig og teknologisk indsigt. Læs mere her.

Nyhedsbreve

Tegn abonnement på et af Social- og Boligstyrelsens nyhedsbreve.

Job i Social- og Boligstyrelsen

Se evt. ledige stillinger og tilmeld dig vores jobagent

Udbud

Socialstyrelsens udbud og annonceringer

National koordination

Koordination og planlægning af højt specialiserede indsatser og tilbud

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion

Håndbog og anden understøttelse til de fem kommunale socialtilsyn

Projekter og initiativer

Se Social- og Boligstyrelsens mange projekter og initiativer

VISO - gratis rådgivning

Rådgivning til fagfolk og borgere om socialområdet og specialundervisning