Årlig høring på social- og specialundervisningsområdet

Senest opdateret 19-01-2023

Hvert år afholder Social- og Boligstyrelsen en høring om viden, indsatser, kompetencer eller tilbud på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Årets høring foregår 31. januar - 28. februar via denne side.

Nogle borgere inden for udsatte- og handicapområdet, der får hjælp og ydelser gennem kommunerne, har særlige og/eller komplekse behov. Det kan bl.a. være hjælp efter lov om social service, lov om specialundervisning til voksne eller lov om folkeskolen.

Hvis behovene er særligt komplekse, kan der opstå en bekymring for, om den enkelte kommune har forudsætningerne for selv at opbygge og vedligeholde den fornødne viden om og erfaring med målgruppen. Målgrupperne kan derfor være omfattet af det, der kaldes det mest specialiserede social- eller specialundervisningsområde.

Baggrund og formål med høringen
Det er baggrunden for den skriftlige høring på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde, som Social- og Boligstyrelsen afholder hvert år.  

I høringsperioden kan bruger- og interesseorganisationer komme med input til områder, hvor der efter deres mening er en begrundet bekymring for, at der er eller kan opstå en mangel på viden, indsatser, kompetencer eller tilbud til én eller flere målgrupper på social- eller specialundervisningsområdet. Høringen bidrager dermed med vigtig viden til Social- og Boligstyrelsens arbejde.

Høringen 2023

Social- og Boligstyrelsens aktuelle høringsperiode foregår i perioden 31. januar til 28. februar 2023. Ved høringsperiodens begyndelse kan høringsskemaet tilgås her fra siden.

Den nationale koordinationsstruktur

Social- og Boligstyrelsen skal via Den Nationale Koordinationsstruktur søge at forebygge, at der sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Læs mere om den nationale koordinationsstruktur

Læs om målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Se video om den nationale koordinationsstruktur

Kontakt

Lisbeth Bojer Brødbæk
Fuldmægtig

Kontakt

Alicia Werdal Hansen
Fuldmægtig