Tilskudsportalen til puljer og tilskud

Ansøgninger til puljer kan indsendes via Social- og Boligstyrelsens Tilskudsportal.

Ansøgninger til puljer kan indsendes via Social- og Boligstyrelsens Tilskudsportal. Tilskudsportalen giver desuden et overblik over ansøgninger og tilskud fra Social- og Boligstyrelsen på social- og ældreområdet

Social- og Boligstyrelsens tilskudsportal er en webbaseret selvbetjeningsportal, hvor ansøgere med MitID erhverv kan få adgang til at oprette ansøgninger til Social- og Boligstyrelsens ansøgningspuljer på social- og ældreområdet. 

På portalen kan ansøgere samtidig indsende og modtage information og dokumenter fra styrelsen.

På tilskudsportalen kan du:

  •  Oprette og indsende ansøgninger til puljer og tilskud
  • Modtage afgørelser på ansøgninger om puljer og tilskud
  • Kommunikere med Social- og Boligstyrelsen om dine ansøgnings – og tilskudssager
  • Indsende regnskaber og rapporter
  • Få et samlet overblik over dine ansøgnings- og tilskudssager i Social- og Boligstyrelsen på social- og ældreområdet.

Tilknytning til sager

Social- og Boligstyrelsen udsendte i foråret 2022 en meddelelse om, at tilskudsmodtagere ville modtage et brev, når Social- og Boligstyrelsen var klar til at foretage tilknytning af brugere til eksisterende tilskudssager på Tilskudsportalen.

Efter nærmere afklaring må Social- og Boligstyrelsen meddele, at styrelsen fremadrettet kun kan tilbyde tilknytning til sager, der har et ni-cifret journalnummer (fx 12345-1234).

Tilskudssager med otte-cifrede journalnumre vil færdiggøre den restende projektperiode med brug af andre kommunikationskanaler end Tilskudsportalen (fx mail og sikkermail).

Dette vil ikke påvirke brugere, der allerede har adgang til deres tilskudssager på Tilskudsportalen.

Hvis dette giver anledning til spørgsmål, kan man kontakte Tilskudsadministrationen på tilskudsforvaltning@sbst.dk

Se FAQ om Tilskudsportalen for vejledning til, hvordan man bliver tilknyttet sin sag.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet følgende vejledninger til Tilskudsportalen: 

Opret, log på og tilpas din profil

Opret ansøgning og udfyld budget

Indsend materiale

Derudover kan du se vores FAQ om udbetalinger og portalen:

FAQ om udbetalinger

FAQ om Tilskudsportal

Hvis du har spørgsmål, som specifikt vedrører din ansøgnings- eller tilskudssag, kan de sendes via Tilskudsportalen.

Link til Tilskudsportalen