Behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med udviklingshæmning

Senest opdateret 04-07-2022

Mennesker med kognitive funktionsnedsættelser er i større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb end den øvrige befolkning. De har, som alle andre mennesker, behov for og ret til hjælp og behandling, hvis de har været udsat for et seksuelt overgreb.

Selvom følgevirkningerne af seksuelle overgreb er sammenlignelige med følgevirkningerne hos ofre for seksuelle overgreb i den øvrige befolkning, har mennesker med kognitive funktionsnedsættelser behov for en anden form for behandling, som er tilpasset og målrettet deres særlige behov.

Guide til behandling af overgreb

En ny psykoterapeutisk guide viser lovende resultater i behandlingen af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Forbedret livskvalitet, øget mestring af hverdagen og bedre søvn er bare nogle af de positive forandringer, som mennesker med en kognitiv funktionsnedsættelse, der har været udsat for seksuelle overgreb, oplever, hvis de får psykologhjælp.

Den nye guide giver en klar ramme og struktur for, hvordan psykologer kan organisere og gennemføre et behandlingsforløb for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. Psykologer kan desuden hente konkrete redskaber til arbejdet med målgruppen.

Guiden er et resultat af den udviklings- og afprøvningsfase, der har foregået fra 2012-2014, og som har involveret blandt andet behandlere og faglige eksperter.

Hent den fuldstændige guide eller introduktionen:

Psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb 

Introduktionen til guiden, Behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb

Projektets evaluering konkluderer fx, at behandlingen - der er afprøvet og tilpasset specifikt til målgruppen - har en positiv indflydelse på borgernes følgevirkninger.

Hovedparten af de borgere, der har modtaget behandling, oplever en positiv effekt på tværs af følgevirkninger, der typisk ses efter seksuelle overgreb. Det ses ved, at borgerne i mindre grad er påvirket af følgevirkningerne efter behandlingsforløbet, når der sammenlignes med situationen inden behandlingsforløbet.

Til gengæld peger evalueringen også på, at det har været en udfordring at hjælpe borgerne med at udvikle strategier til mestring med et forebyggende sigte; det vil sige strategier, som kan mindske risikoen for nye overgreb. I de fleste tilfælde kræver det yderligere behandling.

Hent Evalueringen, der er gennemført af Rambøll Management Consulting

Kontakt

Sine Jongdahl Kolind Møller
Specialkonsulent