Netværk for faglige ledere

Social- og Boligstyrelsen har oprettet et netværk for faglige ledere i socialpsykiatrien. Ledernetværket mødes halvårligt, både i Østdanmark og i Vestdanmark. Til ledernetværksmøderne sætter vi fokus på, hvordan vi kan fremme god kvalitet i socialpsykiatrien med udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering og diskuterer løbende aktuelt bedste viden på området.

Hvad indeholder netværksmøderne?

  • Inspiration til og drøftelser af, hvad god faglig ledelse er
  • Viden om recovery-orienteret rehabilitering
  • Videndeling om hvordan man kan styrke sin faglige ledelse
  • Networking med inspirerende og nysgerrige lederkollegaer
  • Orientering om aktuel udvikling på området

Hvem indgår i ledernetværkene?

Ledernetværkene består af faglige ledere for botilbud og bostøttetilbud.

Ledernetværkene er åbne for nye deltagere. De enkelte møder kræver tilmelding.

Principper for faglig ledelse

Social- og Boligstyrelsen har lavet en udgivelse om faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats, som indeholder syv retningsgivende principper. Udgivelsen henvender sig til faglige ledere i socialpsykiatrien og har til formål at give inspiration og gode råd til faglige ledere, der ønsker at arbejde ud fra en recovery-orienteret rehabiliterende praksis, hvor kerneopgaven er at understøtte borgeren i at komme sig.

Find udgivelsen her

Kontakt

Viktor Zachariassen Hegelund
Fuldmægtig

Ønsker du at blive en del af netværket?

De kommende møder afholdes d. 7. november i Århus og 9. november i København. 

Tilmeld dig mødet i Århus her

Tilmeld dig mødet i København her