Metoder og tilgange

Flere veldokumenterede metoder forventes at kvalificere indsatsen overfor mennesker med psykiske vanskeligheder.

Der er i dag dokumentation bag en lang række metoder og tilgange, som i bedste fald kan virke recovery-understøttende for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Her skitserer vi en række metoder og tilgange, der har dokumenteret effekt i forhold til recovery og psykosocial rehabilitering: 

Trivsel og forebyggelse af vold

Peer-støtte

Integreret indsats over for borgere med sindslidelse og misbrug

Isolerede sindslidende i egen bolig

Sociale akuttilbud

Nogle metoder bruges også i forhold til andre målgrupper, fx voksne med forskellige typer af sociale udfordringer. Disse metoder er beskrevet på vores sider om tværgående metoder: 

Critical Time Intervention (CTI)

Feedback Informed Treatment (FIT)

Assertive Community Treatment (ACT)

Åben Dialog

Social Færdighedstræning

Der er udviklet en særlig samarbejdsmodel i forhold til overgangen fra barn til voksen for unge med psykiske vanskeligheder. Modellen er beskrevet på vores sider om unge:

Samarbejdsmodellen - overgang fra barn til voksen for unge med psykiske vanskeligheder

Senest opdateret 16-12-2021

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her