Hvordan kommer I i gang med omlægning af socialpsykiatrien?

Hvis du gerne vil styrke arbejdet med recovery-orienteret rehabilitering i din kommune, så er der forskellige steder at starte. Men det kræver, at alle omkring borgeren arbejder i samme retning og ud fra samme mål. Derfor er en samlet strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien mod en recovery-orienteret rehabiliterende indsats en forudsætning for at lykkes fuldt ud.

Der er en række forudsætninger, som skal være opfyldt, for at organisationen er gearet til at arbejde recovery-orienteret rehabiliterende. Når de organisatoriske forudsætninger er på plads, kan de bruges som løftestænger til at omlægge hele organisationen. .

Hent guide om de organisatoriske forudsætninger (pdf)

Koncept for omlægning af socialpsykiatrien

Social- og Boligstyrelsen har udviklet et samlet koncept for, hvordan man udvikler og omlægger socialpsykiatrien til recovery-orienteret rehabilitering.

Hvis du ønsker at få et overblik over forskelle og sammenhænge mellem, hvordan de forskellige medarbejdergrupper i socialpsykiatrien kan arbejde med tilgangen, og hvad der er borgerens særlige opgave, er vores vejledning til praksis et godt sted at starte.

I vejledningen får du også en mere dybdegående og teoretisk indføring i recovery-orienteret rehabilitering og den forskning, de forskellige principper baserer sig på.

Hent vejledning til praksis (pdf)

At arbejde recovery-orienteret rehabiliterende kræver, at alle arbejder i samme retning med udgangspunkt i borgerens håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Samtidig har forskellige medarbejdergrupper forskellige opgaver i forhold til at bringe borgeren tættere på sine mål. Vi har derfor særskilte pjecer og guides, der er målrettet de forskellige aktører i socialpsykiatrien.

Find det materiale, som passer til dig: 

Hvis du er strategisk leder

Hvis du er sagsbehandler eller leder i myndighed 

Hvis du er medarbejder eller leder i sociale tilbud

Hvis du er borger 

Hvis du samarbejder med socialpsykiatrien

Illustration som viser en computer

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent

Koncept for recovery-orienteret rehabilitering

Det samlede koncept for udvikling og omlægning mod recovery-orienteret rehabilitering er udviklet i socialpsykiatrien. Konceptet består af en faglig tilgang og redskaber, som også er relevant for det samlede specialiserede voksenområde.