Domfældte i tal

Senest opdateret 11-06-2021

Her kan du finde en artikel, der præsenterer tal på området borgere med udviklingshæmning og dom for kriminalitet.

I 2019 blev der afsagt 822 foranstaltningsdomme.

Læs også artiklen Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 fra 2018 (pdf), som 
beskriver:

  • Antal domfældte i perioden 2014-2016
  • Fordeling af domfældte på køn og alder 
  • Fordeling af domfældte på regioner 
  • Nye foranstaltningsdomme i 2016, fordelt på længstetider og typer af kriminalitet.