Overgreb

Børn og unge udsat for vold eller seksuelle overgreb er en målgruppe, der er svær at opspore. Socialstyrelsen tilbyder derfor rådgivning og formidler viden inden for området. Du kan læse mere herom på disse sider.

Rådgivningsforløb om overgreb til kommuner

Socialstyrelsens Videnscenter SISO tilbyder gratis rådgivningsforløb til kommuner, der ønsker at styrke overgrebsområdet.

Børnehuse

Et børnehus er altid rammen i sager om seksuelle eller voldelige overgreb mod børn eller unge.

Dialogredskabet Spillerum

Spillerum er et dialogredskab, der understøtter børns udvikling, læring og dannelse og forebygger overgreb.

Rådgivning til kommuner, der skal revidere det lovpligtige beredskab om overgreb

Socialstyrelsen tilbyder kommuner et særligt tilrettelagt rådgivningsforløb fra videnscenteret SISO.