Kurser og e-læring

Social- og Boligstyrelsen tilbyder kurser til medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien. Kurserne indeholder den aktuelt bedste viden om recovery-orienteret rehabilitering og giver deltagerne konkrete metoder og redskaber, der kan bidrage til at styrke udviklingen af socialpsykiatrien.

Social- og Boligstyrelsen tilbyder en række forskellige kurser til socialpsykiatrien. Alle kurserne har afsæt i den recovery-orienterede rehabiliterende tilgang. Der afholdes tre forskellige typer af kurser: 

  • Videnskurser af en dags varighed, som afholdes løbende over hele landet, virtuelt eller i egen organisation
  • Praksiskurser af fem dages varighed, der afholdes i egen organisation
  • E-læring, som kan tilgås fleksibelt

Tilmelding finder sted via Komponents hjemmeside, hvor du også kan læse mere om de enkelte kurser. 

Se de mange kurser og tilmeld dig her

E-læring

Social- og Boligstyrelsen er i gang med at revidere e-læringsmaterialet med henblik på at gøre materialet mere målrettet og brugbart.

Det nye e-læringsmateriale vil være udviklet i foråret 2023, og indtil da har vi gjort det eksisterende e-læringsmateriale tilgængeligt til dem, der ønsker at gøre brug af e-læringen allerede nu.

Der er mulighed for at tilgå e-læringsmoduler inden for en række forskellige temaer:

  • Recovery-orienteret rehabilitering 

Introduktionsmodul
Modul 1: Recovery 
Modul 2: Rehabilitering
Modul 3: Recovery-orienteret rehabilitering
Modul 4: Borgeren i centrum 
Modul 5: Samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer 
Modul 6: Inklusion og deltagelse i samfundslivet 
Modul 7: Målrettet, tidsbestemt og vidensbaseret
Afslutningsmodul 

  • Uddannelse og beskæftigelse i socialpsykiatrien 

Modul med fokus på uddannelse og beskæftigelse i socialpsykiatrien

  • Borgerens progression og udvikling

Introduktionsmodul 
Tema 1
Tema 2
Tema 3 
Tema 4 

Illustration af et katalog med kursusbeskrivelser

Tilmeld dig snart

Kurserne er populære, så vent derfor ikke for længe med tilmeldingen. 

Andreas Hedelund Lausen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet

Tilmeld dig her