Metoder og indsatser - medfødt døvblindhed

Senest opdateret 30-06-2020

Socialstyrelsen arbejder for at udbrede kendskab til metoder, der er evidensbaserede.

Der findes teoretisk eller empirisk underbyggede metoder og indsatser rettet mod mennesker med medfødt døvblindhed. 

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent