Den Sociale Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet

Senest opdateret 26-10-2021

Med en socialfaglig diplomuddannelse styrkes dine faglige og personlige kompetencer til at udvikle egen praksis.

Den Sociale Diplomuddannelse udbydes af seks professionshøjskoler og udvikler din evne til selvstændigt at varetage komplekse specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver i det socialfaglige felt. Med tilskud fra Socialstyrelsen er en lang række moduler gratis at deltage i, når man er indenfor målgruppen for tilskud. 

Målgruppen

Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge med behov for særlig støtte i henhold til servicelovens kapitel 11 – både de sagsbehandlere, der træffer afgørelser om en indsats, de leverandører der udfører indsatsen og medarbejdere i de almene tilbud, som i deres daglige arbejde har et tæt samarbejde med sagsbehandlere. 

Du kan læse mere om Den Sociale Diplomuddannelse på professionshøjskolernes hjemmesider. Her kan du også finde kontaktoplysninger til medarbejdere som kan vejlede om muligheder og afklare, hvorvidt du er i målgruppen for tilskud.

VIA University College

UC SYD

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

ABSALON Professionshøjskole 

Københavns Professionshøjskole

Professionshøjskolen UCN

Tilskud fra Socialstyrelsen

Tilskuddet er målrettet myndighedsområdet, men der kan også gives tilskud til fagpersoner som samarbejder tæt med myndighedsområdet. Det er uddannelsesinstitutionerne, som vurderer, hvorvidt man er omfattet af målgruppen for tilskud. Når der er tvivl om en studerende er i målgruppen for tilskud afklares dette mellem uddannelsesinstitutionen og Socialstyrelsen.

Tilskuddet dækker udgiften til modulet/uddannelsen, som dermed bliver gratis for medarbejderen. Der må dog påregnes udgifter til bøger, transport mv. 

Der er to former for tilskud, heraf et tilskud til lokale hold og et tilskud til enkeltmoduler. Begge tilskud søges hos den uddannelsesinstitution, der udbyder modulet.

Tilskud til lokale hold

Tilskud til en hel diplomuddannelse forudsætter at en kommune, eller to til tre kommuner i samarbejde, indgår aftale om at mindst 20 medarbejdere gennemfører uddannelsen. Den samlede uddannelse er gratis for kommunens medarbejdere. Du kan som enkeltperson dermed ikke gennemføre en fuld diplomuddannelse gratis.

Tilskud til enkelte moduler forudsætter ligeledes at en kommune, eller to til tre kommuner i samarbejde, indgår aftale om at mindst 20 medarbejdere deltager på modulet. Modulerne er gratis for kommunens medarbejdere. 

Ledelsen i kommunen skal i begge tilfælde indgå i dialog med uddannelsesinstitutionen om tilrettelæggelse, gennemførelse og implementering af ny viden i praksis.

Tilskud til enkeltmoduler 

Følgende moduler på diplomuddannelsen er gratis at deltage på med tilskud fra Socialstyrelsen (vær opmærksom på, at ikke alle moduler oprettes på alle uddannelsesinstitutioner hvert år): 

 • Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge
 • Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge
 • Inddragelse af børn, unge og familier
 • Samtaler med børn, unge og familier
 • Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet
 • Tilgange og begreber på børnehandicapområdet
 • Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner
 • Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner
 • Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge
 • Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde
 • Seksuelle overgreb
 • Inklusions- og eksklusionsprocesser for socialt udsatte børn, unge og/eller voksne
 • Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe
 • Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe
 • Perspektiver på socialt arbejde i relation til æresrelaterede konflikter
 • Vidensbaseret socialt arbejde
 • Teorier og metoder til forebyggelse af radikalisering
 • Teorier og modeller for gruppemetoder
 • Faglig ledelse, koordinering og facilitering på myndighedsområdet
 • Systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet

Til dem, der tager en hel diplomuddannelse på et lokalt hold, er der desuden tilskud til de tre obligatoriske moduler, som indgår i den fulde diplomuddannelse:

 • Videnskabsteori og socialt arbejde
 • Undersøgelses- og udviklingsarbejde
 • Afgangsprojekt

Kontakt

Maria Koch Jensen
Fuldmægtig