Børnekataloget

Nye kurser og leverandører for Børnekataloget 2023-2026.

Børnekataloget 2023-2026 indeholder følgende delopgaver og kurser:

Delopgave 1 - Kurser om systematisk sagsbehandling, bekymrende skolefravær og tværfagligt samarbejde

 • Praksiskursus om systematik i sagsbehandlingen udviklet til Task Force kommuner
 • Praksiskursus om systematik i sagsbehandlingen
 • Videnskursus om bekymrende skolefravær
 • Videnskursus om tværfagligt samarbejde

Leverandør: Seminarer.dk

Delopgave 2 - Kurser om inddragelse

 • Praksiskursus om netværksinddragende metoder
 • Praksiskursus om inddragelse i egen sag og indsats
 • Metodekursus om samtaler med børn
 • Videnskursus om kvalitet i anbragte børn og unges hverdagsliv – forebyggelse af voldsomme situationer

Leverandør: VIA University College i konsortium med Københavns professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon

Delopgave 3 - Kurser om ICS og udredningsværktøjet

 • Metodekursus om ICS - introduktion til nye rådgivere
 • Metodekursus om ICS - erfarne brugere
 • Metodekursus om ICS - superbrugerkursus
 • Metodekursus om Udredningsværktøjet

Leverandør: ICS-konsortiet, som består af Københavns Professionshøjskole (KP) og VIA University College (VIA) 

Delopgave 4 – Kursusadministration

Leverandør: Komponent

Det er nu muligt at tilmelde sig kurserne her

Tilmeld dig gerne Social- og Boligstyrelsens nyhedsbrev for flere informationer. 

Senest opdateret 23-05-2022

Kontakt

Michael Sebastian Bøgebjerg Hansen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her