Viden- og Metodekurser

Der tilbydes videnkurser og metodekurser om kvalitet i sagsbehandling på handicapområdet for børn og unge fra 0-18 år.

Kurserne understøtter viden om og implementeringen af udredningsværktøjet og giver redskaber og viden til at understøtte en sagsbehandlingsproces, der både er systematisk og af høj faglig kvalitet. Kurserne skal desuden give kursisterne viden om og træning i anvendelsen af udredningsværktøjet og viden om ICS og de bagvedliggende socialfaglige teorier.

Social- og Boligstyrelsens Børnekataloget udbyder følgende to kurser:

  • Metodekursus om udredningsværktøjet
  • Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med funktionsnedsættelse.

Kontakt

Malene Lund
Specialkonsulent