Social færdighedstræning

Senest opdateret 28-10-2020

Målgruppe

Social færdighedstræning er primært udviklet til mennesker med diagnosen skizofreni. I Danmark afprøves social færdighedstræning blandt andet i psykosocialt regi i tre kommuner på Sjælland og seks kommuner i Jylland. Her afprøves metoden på gruppebasis overfor mennesker med svære psykiske lidelser med diagnoserne skizofreni, svær angst, bipolar lidelse mv. Dertil arbejdes der også med social færdighedstræning i Opsøgende behandling af psykostiske unge (OPUS). 

Metode

Social færdighedstræning er en pædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder. Det overordnede mål med metoden er at bedre borgerens forståelse af mellemmenneskelige signaler samt træne deltagerens sociale handlekompetence. Metoden støtter dermed borgeren i at reintegreres i samfundslivet ved at øge den enkeltes kognitive evner og sociale handlemuligheder. Der arbejdes gennemgående med borgerens formulerede mål, der fastsættes indledningsvist. Social færdighedstræning er et undervisnings- og træningsforløb, hvor der fokuseres på problem - og konfliktløsning, samtalekompetencer, symptom-mestring samt hjemmeøvelser og rollespil. I social færdighedstræning støttes borgeren i at mestre symptomer, forbedre kommunikative færdigheder og at opdage tidlige tegn på en psykose. Social færdighedstræning kan være et individuelt tilbud eller et gruppetilbud (eller både og).

Implementering

I dansk sammenhæng er social færdighedstræning implementeret en række steder. I projekt ”Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser” i regi af Socialstyrelsen er der udarbejdet et implementeringsmateriale. Du kan læse mere om projektet i denne publikation:

Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser

Effekt

Der er dokumenteret positiv effekt i forhold til at forbedre borgerens sociale færdigheder og kvaliteten og antallet af sociale kontakter. Borgerens samlede psykosociale funktionsniveau forbedres dermed og negative symptomer reduceres.

Økonomi

Der udarbejdes en cost effectiveness analyse i forbindelse med afprøvningen af social færdighedstræning i 9 danske projektkommuner. Aktuelt findes der ikke et validt økonomisk datagrundlag

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
Specialkonsulent

Hvis du vil vide mere...

Socialstyrelsen har udgivet flere publikationer om Social færdighedstræning: