Oplysningskampagne: Børn og unge skal sikres én (nem) indgang i kommunen

Børnene Først

Det skal være nemt for børn og unge at finde vej til hjælp i kommunen, når de har behov for vejledning og støtte. En landsdækkende oplysningskampagne skal informere børn og unge om en ny lettilgængelig indgang på kommunernes hjemmeside. Social- og Boligstyrelsen udbyder opgaven i løbet af foråret 2023, og kampagnen skal oplyse om, hvornår og hvordan indgangen kan bruges, og hvad børn og unge kan forvente af den.

Projektperiode: 

2022-2024

Målgruppe: 

Målgruppen for oplysningskampagnen er alle børn og unge, som selv kan navigere på en hjemmeside og tage kontakt til kommunen.

Formål: 

Alle kommuner skal have en let tilgængelig indgang for børn og unge. Formålet med kampagnen er at bidrage til, at børn og unge bliver oplyst om, at alle kommuner fremover skal have en særlig digital indgang målrettet dem. De skal opnå viden om, hvor og hvem de kan kontakte, hvis de står i en situation med behov for hjælp og støtte – både i akutte situationer og hvis de har spørgsmål, bekymringer etc. om deres livssituation. 

Kampagnen skal sørge for, at indgangen bliver synlig via landsdækkende aktiviteter og når bredt ud med oplysninger om den digitale indgang i en form, som appellerer til målgruppen og gerne via de kanaler, som børnene og de unge selv anvender.

Baggrund: 

Det fastsættes i barnets lov, at alle kommuner skal sikre, at der på kommunens hjemmeside er en synlig og let tilgængelig indgang til de kommunale myndigheder, som specifikt er målrettet børn og unge. Ved let tilgængelig forstås, at hjemmesiden skal være synlig, og at informationen er målrettet børn og unge og dermed udformet i et børnevenligt og enkelt sprog og udtryk. Børn og unge skal således på den enkelte kommunes hjemmeside hurtigt kunne finde information om, hvem de kan ringe/skrive til for at få hjælp og støtte.

Dokumentation og evaluering: 

Projektet evalueres ikke.

Samarbejdsparter: 

Social- og Boligstyrelsen udbyder i foråret 2023 opgaven om oplysningskampagnen via EU-supply med en forudgående prækvalifikationsrunde, hvor interesserede ansøgere skal søge om at komme i betragtning. Social- og Boligstyrelsen og den valgte leverandør vil have et løbende samarbejde om udarbejdelsen og afviklingen af kampagnen, ligesom Social- og Boligstyrelsen og leverandøren vil have dialog med interesseorganisationer på det kommunale område gennem processen.

Finansiering: 

Der er på Finanslov 2022 afsat 1,7 mio. kr. i perioden 2022-2024, som led i reformen Børnene Først til oplysningskampagnen.

Kontakt: 

Louise Lau Justesen
41730889
llju@sbst.dk
Børn, Unge og Familier

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her