Generel model for beskrivelse af specialiseringsniveauer

National koordination Om Socialstyrelsens viden Autisme Socialtilsyn Synshandicap Hjerneskade
Senest opdateret 26-02-2021

Socialstyrelsen skal udarbejde, afprøve og evaluere en generel model for, hvordan man kan beskrive specialiseringsniveauer på socialområdet. Det sker som led i spor 2 i social- og ældreministerens (tidligere social- og indenrigsministeren) evaluering af det specialiserede socialområde (ESS).

Projektperiode:

2020 - 2021

Målgruppe:

Den generelle model for beskrivelse af specialiseringsniveauer skal kunne rumme hele det specialiserede socialområde og bliver i projektperioden afprøvet på tre målgruppeområder: erhvervet hjerneskade, autisme og synsnedsættelse.

Baggrund for projektet:

Social- og ældreministeren (tidligere social- og indenrigsministeren) igangsatte en evaluering af det specialiserede socialområde (ESS) i juni 2020. Evalueringen består af tre spor: 1) afdækning af det specialiserede socialområde, 2) model for beskrivelse af specialiseringsniveauer med henblik på specialeplanlægning og 3) initiativer, som understøtter specialisering og kvalitet. I spor 2 skal Socialstyrelsen udarbejde en generel model for beskrivelse af specialiseringsniveauer, der skal afprøves på områderne for henholdsvis erhvervet hjerneskade, autisme og synsnedsættelse.

Formål:

Formålet med projektet er at udarbejde, afprøve og evaluere en generel model for beskrivelse af specialiseringsniveauer. Projektet skal bidrage til grundlaget for de politiske drøftelser af initiativer, som understøtter specialisering og kvalitet (ESS’ spor 3). Afprøvningen og modellen er opdelt i to dele. For det første skal der udarbejdes målgruppebeskrivelser for de tre målgrupper, der beskriver målgruppernes behov for indsatser på de tre specialiseringsniveauer. Udarbejdelsen af målgruppebeskrivelserne udføres af Socialstyrelsen i tæt samarbejde en specialistgruppe for hver målgruppe. For det andet skal et udsnit af leverandørerne af sociale indsatser til de tre målgrupper vurderes og indplaceres

Dokumentation og evaluering:

Modellen og afprøvningen heraf bliver evalueret i foråret 2021. Socialstyrelsen forestår evalueringen.

Samarbejdsparter:

Kommuner, regioner, interessenter, socialtilsyn, vidensaktører og mange flere.

Finansiering:

ESS, herunder spor 2, er aftalt i forbindelse indgåelsen af aftalen om finansloven for 2020.

Kontakt:

Hanne Marie Damgård Kristensen
41 73 08 49
Kontor for Socialtilsyn og National koordination

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet