Styrkelse af sagsbehandlingen og samarbejde i børnesager med grønlandske familier

Udsatte grønlændere

Initiativet har til formål at styrke de grønlandske familiers retssikkerhed og styrke den kommunale sagsbehandling, så det sikres, at de grønlandske familier er informeret om og har en forståelse for det danske sociale system, deres rettigheder og hvad de kan forvente i mødet med kommunen.

Som en del af initiativet skal der udvælges to relevante psykologiske tests eller redskaber, der skal kulturtilpasses, så de tager højde for grønlandsk kultur og dermed kan anvendes til at undersøge grønlandske forældres forældrekompetencer. Dette skal medvirke til at sikre et mere retvisende resultat af undersøgelserne. Der skal desuden udarbejdes oplysningsmateriale målrettet grønlandske familier, som oplyser om de rammer, regler og rettigheder, der er i det danske sociale system. Både tests eller redskaber samt oplysningsmateriale skal oversættes til grønlandsk.

Projektperiode 

Projektet løber i 2023 med start i april. 

Målgruppe 

Den overordnede målgruppe for initiativet er grønlandske familier med en børnesag i en dansk kommune. Derudover er målgruppen myndighedsrådgivere, ledere og psykologer på børneområdet i kommunerne, der har kontakt med grønlandske familier, samt de psykologer, der udfører forældrekompetenceundersøgelser af grønlandske forældre.

Baggrund for projektet 

I 2022 udgav VIVE rapporten "Børn med grønlandsk baggrund, anbragt i Danmark - fra danske kommuner". I rapporten fremgår det, at familier med grønlandsk baggrund oplever en række udfordringer i mødet med kommunen, hvilket kan henføres til blandt andet sproglige og kulturelle forskelle. Derudover peges der på, at de test, som i dag anvendes til at undersøge forældreevner hos de grønlandske forældre, ikke er tilpasset den grønlandske kultur. Der kan derfor være risiko for, at de psykologiske tests ikke giver et retvisende resultat. 

Formål 

På den baggrund er der igangsat et initiativ målrettet grønlandske familier i Danmark, som består af to delinitiativer. Det første initiativ omhandler arbejdet med at udvælge og kulturpasse to udvalgte psykologiske redskaber/tests, så de kan anvendes i forhold til at undersøge grønlandske forældres forældrekompetencer. Der udarbejdes derudover en guide, som kan ledsage spørgeskemaerne til gennemførelse af testerne. 

Det andet delinitiativ omhandler udarbejdelsen af relevant oplysningsmateriale målrettet grønlandske familier i Danmark. Oplysningsmaterialet skal være med til at oplyse og informere om de rammer, regler og rettigheder, der er i det danske sociale system. Derudover vil oplysningsmaterialet indeholde informationer om, hvor de grønlandske familier kan finde hjælp og vejledning, samt hvad de kan forvente i mødet med den danske kommune. 

Dokumentation og evaluering 

Initiativet evalueres ikke. 

Finansiering 

Initiativet er en del af SSA-aftalen 2023-2026, hvor der er afsat 2,9 mio. kr. i 2023. 

Mere information

VIVE (2022) "Børn med grønlandsk baggrund, anbragt i Danmark - fra danske kommuner" 

Kontakt

Maria Winther Pedersen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her