Udvidelse og udvikling af taskforcen på handicapområdet

Senest opdateret 03-05-2022

Taskforcen på handicapområdet udvides og udvikles, så endnu flere kommuner får hjælp og støtte til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Projektperiode:

2022 - 2025

Målgruppe:

Ledere og sagsbehandlere i den kommunale myndighed på børne- og voksenhandicapområdet. Den overordnede målgruppe for projektet er børn og voksne med fysiske funktionsnedsættelse og/eller intellektuelle og kognitive funktionsnedsættelser.

Baggrund for projektet:

I dag tilbyder taskforcen på handicapområdet en række aktiviteter: Lange analyse- og udviklingsforløb, korte læringsforløb, temadage samt formidling af gode erfaringer og redskaber. I de lange analyse- og udviklingsforløb afdækkes kommunernes styrker og udfordringer i sagsbehandlingen på børne- eller voksenhandicapområdet og kommunerne støttes med baggrund heri i at udvikle og styrke myndighedsarbejdet. En gennemgang af tilbagemeldinger på forløb og afsluttende statusrapporter viser, at taskforcen er med til at løfte nogle af de kommuner, der har størst behov, og at kommunerne generelt er tilfredse med samarbejdet med taskforcen.

Formål:

Det overordnede formål med Taskforcen på handicapområdet er at styrke kommunernes sagsbehandling på handicapområdet for både børn og voksne. Taskforcen på handicapområdet udvikles og udvides, så endnu flere kommuner får hjælp og støtte til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Dokumentation og evaluering:

Styregruppen for Taskforcen på handicapområdet evaluerer løbende arbejdet med de lange analyse- og udviklingsforløb.

Samarbejdsparter:

Taskforcen på handicapområdet er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

Finansiering:

SSA22

Mere information:

Udvidelse og udvikling af taskforcen omfatter fire delinitiativer:

  • Udvidelse af de lange analyse- og udviklingsforløb fra fire til otte forløb årligt.
  • Udvikling af de lange analyse- og udviklingsforløb, hvor det samlede koncept justeres og kvalificeres, så forløbet giver det bedst mulige udgangspunkt for læring og udvikling i kommunerne.
  • Omlægning af de korte læringsforløb fra årligt 26 forløb af én dags varighed til 8-10 nye læringsforløb af flere dages varighed.
  • Etablering af anbefalinger om kvalitet i sagsbehandlingen.

Kontakt:

Anders Søberg
+45 41 93 24 04
Voksne

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet