Model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær

Forebyggelse og tidlig indsats Dokumenterede metoder børn og unge Skolegang og læring

Social- og Boligstyrelsen udvikler i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tre kommuner en model for samarbejde og indsatser for børn og unge med bekymrende skolefravær, der går på tværs af social- og almenområdet.

Projektperiode:

2020 - 2023

Målgruppe:

Målgruppen for initiativet er børn og unge i grundskolens børnehaveklasse, 1.-9. klasse samt 10. klasse med begyndende eller bekymrende skolefravær eller skolevægringsadfærd. Der er et særligt fokus på socialt udsatte børn og unge samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser som fx ADHD og autisme.

Baggrund for projektet:

Forskningen peger på, at den mest signifikante beskyttelsesfaktor for udsatte børn er, at de klarer sig godt i folkeskolen og resten af uddannelsessystemet. Samtidig er det særligt socialt udsatte børn og børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser, der oplever problemer med at komme i skole.

Bekymrende skolefravær kan være et tegn på manglende trivsel, der ifølge forskningen på området kan skyldes forskellige faktorer. Årsagerne til den enkeltes fravær kan fx være knyttet til læringsmiljøet i skolen, relationer til kammerater, forhold i hjemmet og barnet eller den unge selv.

Der kan ikke identificeres én konkret indsats, som afhjælper bekymrende skolefravær, men både forskning og erfaring fra praksis peger på, at der er behov for en sammenhængende indsats på tværs af socialområdet, skole og PPR.

Formål:

Formålet med initiativet er at afhjælpe begyndende eller bekymrende skolefravær hos børn og unge i grundskolens børnehaveklasse, 1.-9. klasse samt 10. klasse med særligt fokus på socialt udsatte børn og unge samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser som fx ADHD og autisme. Initiativet skal derfor modne en model for samarbejde og indsatser på tværs af social- og almenområdet, der understøtter sagsbehandlere og de fagprofessionelle omkring barnet i at samarbejde, opspore, afdække og sætte ind med en helhedsorienteret indsats, hvor der kan arbejdes med fokus på både læringsmiljøet i skolen, relationer til kammerater, forhold i hjemmet og barnet eller den unge selv. Der vil i projektet indgå fokus på, hvordan civilsamfundet kan indgå i indsatserne omkring barnet.

Dokumentation og evaluering:

Rambøll Management Consulting evaluerer løbende det lokale og tværgående udviklingsarbejde i kommunerne. Formålet med evalueringen er at bidrage med viden til initiativets løbende udvikling og tilpasning af modellen. Den afsluttende evaluering vil have fokus på resultaterne for børn og unge med bekymrende skolefravær. Derudover vil evalueringen belyse modellens faglige og organisatoriske indhold, implementeringserfaringer og de økonomiske omkostninger ved modellen. Projektkommunerne er forpligtiget til løbende at deltage i evalueringen.

Finansiering:

Projektet finansieres af Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet (BUIP). Der er afsat 23 mio. kr. i den samlede periode.

Mere information:

Social- og Boligstyrelsen har indgået aftale med Herning, Hørsholm og Slagelse Kommune om deltagelse i projektet. De tre kommuner vil i perioden 2021-2023 indgå i en systematisk udviklingsproces sammen med Social- og Boligstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og en ekstern evaluator med henblik på at modne, dvs. udvikle og evaluere modellen, så der opbygges tværgående, national viden om, hvad der skal til for at styrke indsatsen over for målgruppen.

Modellen består af fire kerneelementer: Opsporing, Afdækning og faglig vurdering, Indsatser samt Samarbejde. Derudover indeholder modellen også en række organisatoriske forudsætninger og et værdigrundlag, som er den grundlæggende forståelse og faglig tilgang, som muliggør implementeringen af kerneelementerne.

 

 
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Kontakt

Lise Skov Pedersen
Specialkonsulent