SSP-uddannelse

Kriminalitet Efteruddannelse
Senest opdateret 17-01-2022

Projektet har til formål at understøtte fælles viden og faglighed i forebyggelsen af ungdomskriminalitet

Projektperiode:

2018 - 2022

Målgruppe:

Projektets primære målgruppe er børn og unge, der er i risiko for eller har begået kriminalitet.

Baggrund for projektet:

"Aftale om reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – Alle handlinger har konsekvenser (2018)" indeholder 24 initiativer til reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. I reformen er der blandt andet fokus på at udvikle og sikre en mere fælles tilgang i SSP- samarbejdet på tværs af kommuner og andre myndigheder.

Formål:

Socialstyrelsen har til opgave at udvikle og drive SSP uddannelse målrettet alle landets kommuner og politikredse. Formålet med projektet er at udvikle og gennemføre en uddannelse, som kan opkvalificere medarbejdere i SSP-samarbejdet i forhold til forebyggelsen af ungdomskriminalitet. Uddannelsen skal opkvalificere medarbejdere i SSP-samarbejdet i kommuner og politi, og give dem og de lokale medarbejdere redskaber til at opfange tendenser og signaler i forhold til børn og unge i lokalområdet.. Uddannelsen skal også danne grundlag for, at medarbejdere i SSP-samarbejdet mødes og etablerer netværk på tværs af kommunegrænser, så den konkrete viden og indsats i én kommune kan tænkes sammen med andre kommuners erfaringer om, hvordan det kriminalitetsforebyggende arbejde får størst effekt.

Dokumentation og evaluering:

Der vil løbende blive gennemført evalueringer af uddannelsen.

Samarbejdsparter:

SSP-uddannelsen udvikles i tæt samarbejde med Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter og med inddragelse af øvrige centrale aktører inden for kriminalitetsforebyggelse.

Finansiering:

SSP-uddannelsen finansieres via Finanslovens afsatte midler til reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. I 2018 er der sat 0,5 mio. kr., i 2019 1,1 mio. kr., og i de følgende år 1 mio. kr. til udvikling og drift af SSP-uddannelsen.

Mere information:

SSP-uddannelsen udvikles i 2019 med inddragelse af en række aktører på området.

Se medlemmer af den faglige ekspertgruppe her (PDF)

Grundmodul

I 2020 blev SSP-uddannelsens grundmodul afviklet i alle landets politikredse og i 2021 vil grundmodulet blive afviklet på national plan for nye SSP-medarbejdere og erfarne SSP-medarbejdere der ikke nåede at deltage i 2020.

Hertil vil der blive udviklet en række tilvalgsmoduler.  

Læs mere om grundmodulet for 2021

I 2018 udarbejdede Socialstyrelsen en kortlægning over antallet af kommunalt ansatte SSP-konsulenter og -medarbejdere på landsplan samt SSP-konsulenternes uddannelsesbaggrund.

Kortlægningen kan findes her

Socialstyrelsen afholdt den 2. november 2020 et livewebinar målrettet SSP om unges online-kriminalitet. Alle oplæggene er fortsat tilgængelige på video:

Se optagelserne af webinaret

Justitsministeriet har udarbejdet en ny vejledning til SSP-samarbejdet, der har til formål at sikre, at den enkelte sagsbehandler har let tilgængelig og præcis viden om reglerne om udveksling af personoplysninger i SSP-samarbejdet.

Hent vejledningen ”Behandling af personoplysninger i SSP-samarbejdet” (PDF)

Kontakt:

Izabella Hatt
+45 41 93 24 34
Børn, Unge og Familier

Kontakt

Izabella Hatt
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet