Til møde med kommunen

Inge Thorup
Tidligere vært fra DR Ultra Inge Thorup forklarer om børn og unges rettigheder

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv har produceret videoer til børn og unge, som får en sag i kommunen.

Serien af videoer er opdelt i seks afsnit rettet mod børn og unge mellem 10-17 år i sprog og format, og har til formål at give børn og unge viden om, hvordan et forløb i kommunen kan se ud, hvem de skal mødes med, og hvilke rettigheder de har.

Videoerne er velegnede som redskab for den voksne i kontakten med barnet eller den unge, som skal mødes med en rådgiver fra kommunen. De kan anvendes af børne- og ungerådgivere, fagpersoner på almenområdet, forældre og plejeforældre mm.

Under hvert afsnit er en kort beskrivelse af, hvad barnet eller den unge kan få viden om.

Nederst på siden findes postkort og plakater til både børn og unge og fagpersoner til download. Materialerne har QR-koder, som viser ind til videoerne, som kan ses hos hhv. BørneTelefonen og her på siden.

Find postkort og plakater her

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Herunder finder du postkort og plakater til børn og unge samt til fagpersoner. Begge dele finder du i formater til både print og tryk.

Materialerne er publiceret til print eller tryk, hvorfor indholdet ikke lever op til kravene om webtilgængelighed.

Arbejder du i en kommune, som anvender Citrix vil du kunne opleve problemer med afspilning af videoserien. En mulig løsning er, at du kopierer linket og sætter det over i en browser lokalt på computeren: Videoer til børn og unge: Til møde med kommunen - YouTube

Børn og unge har også mulighed for selv at tilgå videoerne på BørneTelefonens hjemmeside: Børnetelefonen.dk 

Du kan se videoerne på grønlandsk her