Viden

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv skal blandt andet samle og formidle viden og forskning om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Formålet med videncenteret er at kvalificere fagprofessionelles arbejde med udsatte børn og unge og samtidig understøtte, at børn og unge inddrages systematisk i deres egne sager.

VIVE har den forskningsmæssige ekspertise og indsamler og skaber overblik over aktuel viden og forskning om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Der findes i forvejen meget viden på området, og fokus er derfor på at formidle eksisterende viden, så den bliver anvendelig i praksis. Videnscenteret udarbejder temaer på baggrund af viden og udgiver løbende vidensindsamlinger. 

Temaer

Kontakt

Lotte Hestbæk
Specialkonsulent