Om anbringelse

Anbringelse uden for hjemmet skal ske, når det vurderes, at denne foranstaltning er den mest formålstjenlige i forhold til barnets eller den unges støttebehov.

På siderne her kan du læse mere om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

Du kan bl.a. orientere dig om forskellige former for anbringelse, se resultaterne af SFI's trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge, finde informationer om plejeforældres erfaringer samt se hvilke projekter, Social- og Boligstyrelsen aktuelt gennemfører på anbringelsesområdet.

Hvis du vil læse om efterværn, skal du se under fanen 'Unge':

Læs om efterværn

Under Om

Læs mere om efterværn og efterværnsinitiativer her.

Senest opdateret 30-11-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her