En virksom mestringsindsats til unge og voksne med ADHD

Personer med ADHD og lignende vanskeligheder, der gennemfører R&R2-ADHD, oplever øget livskvalitet og kommer i højere grad i beskæftigelse og uddannelse og reducerer brugen af kontanthjælp med mere. Læs mere her, hvis I som kommune eller anden aktør vil arbejde med indsatsen.

Flere danske kommuner og private aktører udbyder i dag den evidensbaserede indsats R&R2-ADHD, der sigter mod at give unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder redskaber og strategier til at mestre hverdagens udfordringer.

R&R2-ADHD har dokumenteret effekt i forhold til mestring af hverdagslivet, øget livskvalitet og trivsel. Bedre mestring af hverdagslivet øger sandsynligheden for at klare sig bedre på samfundets forskellige arenaer, som fx ift. uddannelse og job.

Arbejd struktureret med hverdagens problemer

R&R2-ADHD er en manualbaseret indsats, der har vist betydelig effekt i internationale RCT-studier og i en omfattende afprøvning af indsatsen i tre danske kommuner.

Indsatsen baserer sig på kognitiv adfærdsterapi og består af 15 gruppesessioner á 2 timer, fordelt over ca. 3 måneder. Der kan være op til 12 deltagere på et forløb.

Hver undervisningsgang har et tema, hvor deltagerne træner bestemte færdigheder. Gennem sjove og engagerende øvelser får deltagerne en masse redskaber og strategier, som hjælper dem til at planlægge konstruktive løsninger, arbejde struktureret og håndtere de problemer, som de møder i hverdagen.

Uddannede trænere og PALs som nøglepersoner

Uddannede, certificerede trænere i R&R2-ADHD står for undervisningen af deltagerne, som også får tilknyttet en PAL (”Participants Aid for Learning”). En PAL er en slags coach eller mentor, som hjælper deltageren med at bygge bro mellem undervisning og dagligdag og er et vigtigt element i R&R2-ADHD.

Personer, der gennemfører R&R2-ADHD, oplever fremgang i forhold til ADHD-symptomer og gennemgår en positiv udvikling ift. social funktionsevne og følelsesmæssig kontrol. Samtidig viser evalueringen, at deltagelse i et forløb generelt fører til en positiv udvikling i følelsen af livskvalitet og kontrol over eget liv, og at indsatsen har positive effekter ift. beskæftigelse.

Det er desuden sandsynliggjort, at indsatsen er realistisk i drift og omkostningseffektiv.

Vil I også arbejde med R&R2-ADHD?

Som underviser (træner) i R&R2-ADHD skal man være uddannet og certificeret. Det er muligt at blive uddannet til træner i Danmark hos en af de danske R&R2-ADHD-instruktører.

Vil I vide mere om uddannelsen til R&R2-ADHD-træner i Danmark, så kontakt en af de danske R&R2-ADHD-instruktører:

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
Specialkonsulent

Film

Se filmen, hvor Region Hovedstaden fortæller om R&R2 og deres erfaringer med implementering af indsatsen. Mød også Simon og Kasper, som har deltaget i et R&R2-forløb.

Josephine, som har modtaget R&R2-ADHD-indsatsen, fortæller i filmen her om sin oplevelse med forløbet.