Pulje til bæredygtigt byggeri

Med Finansloven for 2021 er der afsat en pulje til at fremme bæredygtigt byggeri på 25 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 (50 mio. kr. i alt).

Puljen er afsat som følge af National Strategi for Bæredygtigt Byggeri og derfor hænger puljens initiativer tæt sammen med flere initiativer fra strategien.

Der er enighed om, at puljen til bæredygtigt byggeri skal anvendes til indsatser, der bidrager til at understøtte et grønnere og mere bæredygtigt og kvalitetsbevidst byggeri, der samtidig er økonomisk bæredygtigt.

Der er endvidere enighed om, at puljen blandt andet skal benyttes til at styrke vejledningen for virksomheder frem mod indfasningen af krav til bygningers klimaaftryk og til at fremme udviklingen af miljødata for byggematerialerne.

De fem initiativer er:

  1. Videnscenter om bygningers klimapåvirkning
  2. Videreudvikling af beregningsværktøjet LCAbyg
  3. Fremme af genbrug af bærende konstruktioner 
  4. Fremme af miljøvaredeklarationer (EPD'er)
  5. Styrke omkomstningseffektive energirenoveringer

Læs mere om den politiske aftale til fremme af bæredygtigt byggeri her 

Kontakt

Byggeri