Styrket overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelse for unge med handicap

ADHD Autisme Bevægelseshandicap Døvblindhed Epilepsi Hjerneskade Hørehandicap Multiple funktionsnedsættelser Ordblindhed Psykisk sårbarhed Psykiske vanskeligheder Sjældne handicap Stammen og løbsk tale Synshandicap Dokumenterede metoder børn og unge
Senest opdateret 14-07-2022

Projektet skal udvikle en model for en indsats, der kan støtte unge med handicap i at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Modellen vil have fokus på både strukturelle, sociale og personlige forhold.

Projektperiode:

2022 - 2024

Målgruppe:

Målgruppen er unge med handicap i alderen 14-25 år, der har de kognitive og intellektuelle forudsætninger for at gennemføre en ordinær og kompetencegivende ungdomsuddannelse med den rette støtte.

Baggrund for projektet:

At gennemføre en ungdomsuddannelse er en del af overgangen til et mere selvstændigt unge- og voksenliv, samt en vigtig del af unges identitetsskabelse. Antallet af unge med handicap, der gennemfører eller er i gang med en ungdomsuddannelse, er dog markant lavere sammenlignet med jævnaldrende unge uden handicap. Unge med handicap oplever forskellige udfordringer og barrierer for at kunne starte på og senere gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Udfordringerne relaterer sig både til strukturelle, sociale og personlige forhold, såsom. at deltage i sociale og faglige fællesskaber, koordination af støtte, den unges mestringskompetencer og sociale færdigheder med videre. Dette projekt sigter efter at udvikle en model for at øge andelen af unge med handicap, der starter på og gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Formål:

Formålet med projektet er, at flere unge med handicap starter på og gennemfører en ordinær ungdomsuddannelse. Projektet skal udvikle en model for en indsats forankret på socialområdet, der kan støtte flere unge med handicap til at få en ungdomsuddannelse. Modellen udvikles med fokus på både organisatoriske rammer og koordination, støttemuligheder for den unge og den unges mestringskompetencer.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres undervejs, samt til slut. Evalueringen skal skabe et løbende vidensbaseret grundlag for at udvikle modellen i modningsfasen, samt slutevalueres med henblik på eventuel senere afprøvning/udbredelse.

Samarbejdsparter:

3-4 partnerkommunen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Finansiering:

Der er samlet afsat 16,5 mio. kr. over 4 år til projektet.

Kontakt:

Katrine Briks Ottesen
41 93 25 36
Handicap

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet