Politiske aftaler

Senest opdateret 16-09-2021

Satspuljemidlerne bruges til indsatser og projekter på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Regeringen og satspuljepartierne indgår hvert år en ny aftale om satspuljen, hvor indsatsen over for eksempelvis mennesker med psykiske vanskeligheder bliver styrket via de midler, der bliver tilført området.

Læs mere om satspuljeaftalerne nedenfor:

Delaftale om satspuljen for 2017-2020

Satspuljeaftalen 2016-2019

Satspuljeaftalen 2015-2018

 
 

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet