Projekter og initiativer

Her finder du overblik over de forskellige initiativer, projekter og puljer, som hører under reformen Børnene Først.

Familiehuse - rådgivning 

Læs mere om Familiehuse – rådgivning her

Gratis rådgivningsforløb til kommuner om udsatte minoritetsetniske børn, unge og familier

Læs mere om rådgivningsforløbet og ansøgningsprocessen her

Kommuner med mange børnesager kan få ekstra hjælp 

Læs mere om indsatsen her

Læs mere om ansøgningspuljen her

Oplysningskampagne: Børn og unge skal sikres én (nem) indgang i kommunen

Læs mere om oplysningskampagne her

Udvikling af indsats for familieanbringelse

Læs mere om indsatsen her

Styrket vejledning til kommunerne, hvor adoption uden samtykke overvejes

Læs mere om initiativet her

Senest opdateret 04-09-2023
Nyhedsbrev

Børnene Først - NYT

Hold dig ajour med nyhedsbrevet omkring Børnene Først:

Tilmeld dig her

Ida Kristine Duborg Mikkelsen
Fuldmægtig

Som en del af aftalen om Børnene Først skal børn og unges rettigheder styrkes, og børn og unge skal opleve at blive lyttet til og taget alvorligt. 

Læs mere om, hvordan dette understøttes i Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv. 

Læs mere her