Redskaber

Vi udgiver løbende nye faglige redskaber - lige fra skabeloner til at planlægge implementeringsprocessen til slidepakker om barnets lov.

Nedenfor er en række skabeloner til lokal brug i kommunen. Skabelonerne kan anvendes hver for sig, alt efter behovet i den enkelte kommune, men de kan også anvendes i sammenhæng.

Herudover følger en række PowerPoints, som kan bruges af kommunerne til intern formidling af barnets lov.

Endelig er der links til hhv. vores e-læring om barnets lov og skabeloner til ICS-metoden.

Parathedsvurdering 

Skabelonen til parathedsvurderingen er et redskab, der kan give inspiration til vurdering af jeres parathed til at implementere barnets lov i forhold til centrale temaer i loven. Den kan give inspiration til, hvor I har behov for implementeringsaktiviteter, som derefter kan indgå i implementeringsplanen. 

Hent parathedsvurderingen her

Implementeringsplan 

Skabelonen til implementeringsplan kan anvendes til planlægning og opfølgning på den lokale implementering af barnets lov. 

Hent vejledning til implementeringsplanen her

Hent skabelon til implementeringsplanen her

Årshjul

Skabelonen til årshjul kan anvendes til at give et overblik over implementeringsaktiviteter henover indeværende år samt kommende år, og kan anvendes i sammenhæng med implementeringsplanen.

Der kan indtastes ugestart og antal uger, som en given aktivitet forventes at løbe, hvorefter der automatisk vil blive lavet en farvemarkering i arket i de givne uger. Skabelonen er målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for implementeringen af barnets lov. 

Hent skabelon til årshjul her

Slidepakker om barnets lov

PowerPoint-præsentationerne kan anvendes af ledere og medarbejdere i kommunerne til intern formidling af indholdet i barnets lov.

Slidepakkerne er opdelt efter målgrupper:

Information om barnets lov: Politisk niveau samt direktions- og chefniveau

Hent PowerPoint-præsentationen her

Information om barnets lov: Ledere og nøglemedarbejdere

Hent PowerPoint-præsentationen her

Information om barnets lov: Børne- og ungerådgiver

Hent PowerPoint-præsentationen her

Information om barnets lov: Almenområdet

Hent PowerPoint-præsentationen her

Information om barnets lov: Udførerområdet

Hent PowerPoint-præsentationen her

Bemærk: Slidepakkerne er ikke handicaptilgængelige, da de udelukkende skal anvendes i præsentationsøjemed.

E-læring om barnets lov

Få en indføring i barnets lov gennem vores gratis e-læringsforløb målrettet ledere og medarbejdere på børne- ungeområdet. E-læringen består af seks moduler og introducerer en række centrale temaer i loven. Materialet er udarbejdet af VIA for Social- og Boligstyrelsen og er tilgængeligt på VIAs hjemmeside:

Find e-læringen på VIA her 

ICS-skabeloner

Som en del af metodeunderstøttelsen af Integrated Children’s system (ICS) og udredningsværktøjet har Social- og Boligstyrelsen udarbejdet nye og opdaterede skabeloner til it-understøttelse af barnets lov.

Hent ICS-skabelonerne her 

Kontakt Børnene Først
Nyhedsbrev

Børnene Først - NYT

Hold dig ajour med nyhedsbrevet omkring Børnene Først:

Tilmeld dig her

Overblik

Vi udgiver løbende både nye redskaber og nye udgivelser. Vi har lavet en samlet oversigt. Bemærk, at en del er udgivet.

Overblik over redskaber og udgivelser